Dahl & Dahl

kompetenshöjarna inom alkohol och drogområdet

Dahl & Dahl preventions- och beroendecenter har över trettio års erfarenhet av alkohol och narkotikafrågor. Som nu står till ditt förfogande.

Vi är stolta över att kunna erbjuda dig aktuella utbildningar, evidensbaserade diagnosmetoder och egenproducerad litteratur.

För yrkesverksamma inom socialtjänst, beroendevård, hälso- och sjukvårdsområdet tillhandahåller vi utbildningar i beroendelära, riskbruk, MI, ADDIS samt ADDIS – ung. Inom detta område genomförs utbildningarna av vår medarbetare Lynn Wickström, samt våra kompetenta konsulter, som själva arbetar inom ovan nämnda yrkeskategorier.

Vi lägger även stor vikt vid det förebyggande arbetet, och har tagit fram en egen produktion av böcker och broschyrer, samt livskunskapsprogram riktade till skolans alla årskurser. Därtill erbjuder vi föreläsningar till skolpersonal, elever och föräldrar.

 

Börje Dahl, VD

borje_start