Karl Dahl

Mitt namn är Karl Dahl och jag är utbildad socionom. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med missbruks- och beroendeproblematik på ett eller annat sätt. Min karriär inom yrket började på samhällsmedicinska enhetens alkohol och narkotikacenter, min titel var inspiratör/informatör. Min huvudsakliga uppgift var att föreläsa för barn och ungdomar från lågstadiet till gymnasiet i alkohol och narkotikafrågor.

Jag började arbeta på Dahl & Dahl 2003 (f.d. Spartacus preventions- och missbrukscenter), där jag deltagit utvecklandet av drogförebyggande material till skolan samt föreläst i drogfrågor.

Under min universitetstid arbetade jag extra på Dahl & Dahl, allmänpsykiatrin i Örebro samt Multigruppen (behandlingsboende för ungdomar). Under min tid på allmänpsykiatrin var jag verksam som skötare på tillnyktringsenheten (TNE). På Multigruppen arbetade jag som kurator för ungdomar i åldrarna 16 – 19 år som var i behov av socialt stöd och psykologisk behandling.

Efter jag tog min socionomexamen arbetade jag som socialsekreterare, var handläggare i en vuxengrupp där ett flertal av klienterna sökte på grund av beroendeproblematik. Efter det började jag jobba heltid med Dahl & Dahl, min huvudsakliga uppgift är idag att sköta om vår ADDIS verksamhet.