Börje Dahl

Jag har arbetat hela mitt yrkesliv med missbruks och beroendefrågor. Min första anställning var som fältassistent, när jag hade gått ut socialhögskolan 1977. Fortsatte som socialsekreterare på en nyöppnad enhet för unga missbrukare. Därefter jobbade jag i flera år med övergripande frågor, som narkotikapolitisk samordnare och som projektledare för ett länsövergripande preventionsinitiativ som vi kallade KOSMOS. Utöver det har jag varit föreståndare för ett statligt halvvägshus för unga missbrukare, och drivit behandlingshem i kooperativ form.

2002 startade jag AB Spartacus preventions-& missbrukscenter. Ambitionen var att täcka in alla tre preventionsnivåer inom vårt fält, från primär till tertiär prevention. Tyngdpunkten låg dock på det förebyggande arbetet, med materialproduktion för skola och föräldrar och föreläsningar, som de viktigaste komponenterna.

2009 tog jag och min son Karl över verksamheten i bolaget 4 M i Åre. Därmed införlivades diagnosinstrumenten ADDIS, ADDIS – ung, en hel del andra utbildnings och föreläsningskoncept, två nya medarbetare och sex fristående konsulter i vår verksamhet.

I dag finns inte Spartacus mer, vårt bolag heter nu Dahl & Dahl preventions-& beroendecenter. Men det hopp som det gamla namnet innefattar består.
Friheten från slaveri är möjlig att uppnå, oavsett om bojorna är synliga eller kemiska.