Referenser

Exempel på tidigare uppdragsgivare:

Hans Carlsson, personalenheten Sveriges Radio

Peter Randmaa, läkare Avonova

Anki Hansson och Stefan Brattfeldt, Energibranschens Resurscentrum i alkohol och drogfrågor