Utbildningar

Om du saknar något i kursutbudet, eller är intresserade efter utbildningspaket har vi möjlighet att skräddarsy en utbildningsplan (om du är nyfiken på utbildningar i ADDIS eller ADDIS Ung, se: http://www.addis.se)

 

Tidiga tecken och signaler


En grundkurs i tidig upptäckt av beroendeproblematik

Utbildningen innehåller bl.a. beroendeutveckling, tecken och symptom, konsekvenser av beroende, strategi för tidig upptäckt, vad man kan göra på en personlig nivå samt vilka möjligheter till hjälp som finns.

 

Beroendelära

”Vägen in och ut ur mörkret”

Hur ser beroendeprocessen ut och vilka är det som drabbas?

Vi tar upp alkohol och narkotikapolitik, historik, beroendebegreppet, beroendeprocessen. olika synsätt, påverkan på individen, familjen och närstående,

läkemedelsberoende, behandlingsmetoder m.m.

 

Inte mer än fullt tack!”

En föreställning med skådespelaren Benny Haag om ”människans bästa vän” – alkoholen.

En historia om alltifrån17-åringens aningslösa drickande till 40-åringens bristande insikt om att han inte längre är 18.

En story om att vara barn till missbrukare och missbrukare med barn.

Föreställningen “Inte mer än fullt tack!”, är en starkt känslomässig inledning på en hel eller halvdags utbildning om missbruk och beroendeproblem på arbtesplatsen, företaget eller organisationen/föreningen.

Den andra delen består av en kombination av föreläsning, värderingsövningar och gruppdiskussioner under ledning av socionomen Börje Dahl. Börje behandlar bl. a ämnen som: hur man gör om man tror eller vet att en arbetskamrat dricker för mycket, hur man kan se att någon är påverkad av narkotika, hur man undviker att bli en möjliggörare för fortsatt drickande eller drogande, hur man utvecklar en policy som förebygger, upptäcker och åtgärdar missbruk och beroende i tid.

 

”Det nödvändiga samtalets dag”

En dag om hur man hjälper en människa som är på väg in i eller har utvecklat ett alkohol- drog- problem. Belyser bl. a frågor som: Hur kan man hjälpa en människa som inte vill ha hjälp? Hur undviker man att bli möjliggörare? Hur förbereder man och genomför ett samtal, när man bara har en diffus men tilltagande oro för en medarbetare, men inga ”bevis”? Föreläsningar blandas med rollspel, monologer, fallbeskrivningar, gruppdiskussioner, värderingsövningar och forumspel.

 

I förnekelsens skugga

”Om kemiska beroendetillstånd och professionella möjliggörare”

Vi tar bl. a upp: Preparatkunskap från cannabis – nätdroger, historik, nuläge och strategier. Lagstiftning – vad gäller nationellt och internationellt? Vad innebär begreppet ”harm reduction”? Vad kännetecknar ett kemiskt beroende? Förklaringsmodeller förr och nu. Den beroendes familj – familjeroller, möjliggörare, medberoendebegreppet.

Lokala förutsättningar och strategier för ett sammanhållet antidrogarbete.

 

Mamma märkte ingenting…

Symptom och tecken på narkotikaanvändning bland tonåringar

Vad är ”nätdroger” ?

Vad händer i hjärnan när en ung människa röker hasch?

Vad behöver du som förälder tänka på?